Prezes Karina Watoła
Wiceprezes Anita Zachara Kusek
Sekretarz Magdalena Przybycień
Skarbnik Joanna Janiec
Członkowie: Barbara Kołodziej
  Ewelina Dudziak
  Bożena Jurkowska