STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA

Z POTRZEBY SERCA”

 

 Adres: ul. Matejki 22
Telefon: +48 512 305 090, +48 14 677 85 98

Fax: +48 14 677 85 98
E-mail: zpotrzebyserca1@wp.pl